De nadelen van Indexbeleggen

Indexbeleggen kent, ondanks de grote voordelen, ook een aantal nadelen. Hoewel je een verminderd risico loopt met indexbeleggen, is het risico dat je verlies maakt op jouw investering nog zeker aanwezig. Indexbeleggen behaalt altijd een positief rendement, als er in acht wordt genomen dat de economie op de lange termijn altijd groeit. Wanneer de economie groeit, dan groeien indices vaak mee. Het is echter ook mogelijk dat de economie krimpt en daardoor ook de waarde van de indices. In dat geval krimpt ook jouw indexbelegging met de index mee. 

Een vaak gehoorde waarschuwing voordat je gaat beleggen is: resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit geldt ook voor indexbeleggen. Hoewel uit cijfers blijkt dat indexfondsen over de jaren relatief goed presteren, is het voor niemand mogelijk om in de toekomst te kijken. Daarom blijft het rendement van indexbeleggen in de toekomst gissen. Een voorbeeld bij uitstek van een onverwachte ontwikkeling is de huidige COVID-19 crisis, die behoorlijk zijn stempel drukt op de economie en die niemand de afgelopen jaren had kunnen voorzien.

Het verminderde risico van indexbeleggen gaat hand in hand met een verminderd rendement op de korte termijn. Dit nadeel is subjectief, omdat het eraan ligt wat het doel is van je investering. Toch blijft het feit dat het bijna onmogelijk is om met indexbeleggen exorbitante winsten te behalen op de korte termijn. Indexbeleggen is een passieve beleggingsstrategie met een hoger rendement op de lange termijn. Wil je wel snel geld verdienen op de aandelenmarkt? Dan kun je beter kijken naar verschillende actief beheerde beleggingsfondsen. 

Ten slotte zijn er nog indexfondsen en ETF’s van kleinere omvang, waardoor ze vaak minder liquide zijn. Hierdoor zijn ze minder makkelijk verhandelbaar op de markt. Het is daarom van belang om goed te kijken naar de grootte van het indexfonds of de ETF’s. Als de indexfondsen of ETF’s niet veel verhandelbaar zijn, dan kan het voorkomen dat je jouw belegging niet op het door jouw gewenste tijdstip kan verkopen. Bij de grotere indexfondsen en ETF’s is dit een minder groot probleem.

25 augustus 2020
Was this article helpful?