Hoe volgt een indexfonds een index?

Een indexfonds koopt naar rato alle aandelen en obligaties binnen een specifieke index. Alle aandelen en obligaties worden in dezelfde verhouding als de aandelen op een index opgenomen in een indexfonds. Als het aandeel van Unilever bijvoorbeeld 3% van de index bedraagt, dan investeert een indexfonds ook 3% van het vermogen in die index. Dit gebeurt met alle aandelen en obligaties van verschillende bedrijven binnen de index. Op deze manier kopieert een indexfonds de index en volgt het indexfonds zo precies mogelijk de koers van de index.

Het is ook mogelijk om ETF’s te kopen in bepaalde sector, maar wel verspreid over de hele wereld. Vaak bestaat een pakket dan uit honderden verschillende bedrijven. Op deze manier probeert een indexfonds de koers van een bepaalde sector precies te volgen. Het is echter lastig om van alle beursgenoteerde bedrijven aandelen te kopen, maar door er honderden binnen een pakket aan te bieden, volgt de ETF nog aardig het gemiddelde van de sector en daarmee ook de koers.

25 augustus 2020
Was this article helpful?