Een beleggingsaccount aanmaken bij IG

IG is een van de grootste online brokers van de wereld. Ze hebben een Nederlandse versie van hun website en een Nederlandssprekende klantenservice. Het grote aanbod is voor veel beleggers een belangrijke reden om voor IG te kiezen. Om te beginnen met beleggen dien je een account aan te maken. Bij de IG heb je de keuze om eerst te beginnen met een demo account.

Het aanmaken van een virtueel account

Een demo account aanmaken is geschikt voor beginnende beleggers. Of gewoon voor klanten die graag eerst een keer uitproberen wat IG allemaal te bieden heeft. Via de hoofdpagina van IG, www.ig.com, kun je op de button “Open een demo” klikken. Je komt dan in het onderstaande scherm terecht.

Vul de gegevens in om je demo account aan te maken

Een virtuele rekening bij de IG openen is een vanzelfsprekend proces. Je vult je gegevens in en de IG laat je meteen aan de slag gaan. Het is overigens niet noodzakelijk om een telefoonnummer in te voeren. Je hoeft ook niet te wachten op een confirmatiemail. In plaats daarvan ga je meteen aan de slag. Een demo account bestaat uit drie verschillende rekeningen. Dat zijn CFD, Barriers en opties en Turbo24.

Een echt account aanmaken bij de IG

Om een echt account aan te maken ga je eveneens naar de homepage van de IG. Je klikt vervolgens op “Open een rekening”. Het onderstaande scherm zal verschijnen.

Je vult je gegevens in en kiest uit drie verschillende rekeningtypes. Dat zijn Turbo24, CFD en Barriers en Opties. Het is mogelijk om meer dan één type te selecteren. In de daaropvolgende schermen dien je nog meer persoonsgegevens op te geven. Voor een echt account moet je een telefoonnummer invoeren. De IG heeft daarnaast een paspoortnummer nodig voordat je posities mag openen. Je geeft je adresgegevens in het derde scherm door. In het vierde scherm vraagt de IG naar je financiële gegevens. Dat zijn zaken zoals inkomen, spaargeld en beroep. De vijfde en laatste stap heeft als doel jouw ervaring met beleggen te controleren, zoals in de onderstaande afbeelding staat weergegeven.

Een test om je kennis en ervaring te toetsen

Het maakt eigenlijk vrij weinig uit wat je bij stap 5 invult. Je dient hoe dan ook een test af te ronden om je vaardigheden en kennis te tonen. In het daaropvolgende scherm krijg je de een verklaring die je moet ondertekenen. Dit betreft het bevestigen van het correct invoeren van je gegevens.

Het afronden van je aanmelding

Je aanmelding is nu nog niet helemaal compleet. Er zijn nog drie stappen die je dien te doorlopen. De eerste stap is het doorlopen van een quiz. Het is een vereiste om deze te halen voordat je handel mag drijven in CFD’s. De IG biedt cursussen aan zodat je de benodigde kennis opdoet. De tweede stap is het verifiëren van je identiteit. Dat doe je door een kopie van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs op te sturen. Daarnaast heeft de IG een bevestiging van een adres nodig. Dat kan onder andere door een kopie van een rekening of een brief van de belasting of gemeente op te sturen. De laatste stap betreft de verificatie van je nationaliteit. Dat doe je door je paspoortnummer door te geven. Na afronding begin jij met beleggen bij de IG.

18 februari 2021
Was this article helpful?