Het verschil tussen indexfondsen en beleggingsfondsen

Er zijn drie grote verschillen tussen indexfondsen en beleggingsfondsen. Ten eerste probeert een beleggingsfonds beter te presteren dan de markt. Door strategisch te beleggen met meer risico hoopt een beleggingsfonds aandelen vaak op de korte termijn te verkopen met veel winst. Het doel van een indexfonds is daarentegen om hetzelfde rendement te behalen als de markt waarin in het belegt.

Door alle aandelen en obligaties van een index naar verhouding op te kopen, stijgt en daalt de waarde van het aandelenpakket van indexfondsen gelijk aan de index. Ten tweede hanteert een beleggingsfonds een actieve strategie, waarbij een beleggingsfonds vaak aandelen verhandelt. Indexfondsen hanteren daarentegen een passieve strategie en dus worden de aandelen weinig verhandeld. Ten derde liggen de kosten van indexfondsen lager dan van beleggingsfondsen. Doordat een beleggingsfonds actief beheerd wordt vallen de kosten hoger uit, omdat er prijzige fondsbeheerders en analisten aan te pas moeten komen. Indexfondsen kopen een enkele keer aandelen en houden die voor lange tijd aan, waardoor er minder werk aan te pas komt. Gemiddeld genomen liggen de kosten van indexbeleggen tot wel drie keer zo laag. In sommige gevallen rekenen indexfondsen tot wel 95% minder dan actief beheerde beleggingsfondsen

25 augustus 2020
Was this article helpful?