Wat zijn ETF’s?

Als je gaat indexbeleggen, doe je dit via ETF’s. ETF staat voor Exchange Traded Funds, die ook wel Trackers worden genoemd. De ETF’s zijn over het algemeen hetzelfde als een indexfonds, maar het verschil zit hem in de verhandelbaarheid. Bij ETF’s is het namelijk mogelijk om de hele dag door te handelen. De indexfondsen kunnen daarentegen normaal gesproken één keer per dag worden verhandeld. Het doel van ETF’s of Trackers is om, net als bij indexfondsen, hetzelfde rendement te halen als de markt. Om dit doel te halen bevatten ETF’s naar rato aandelen van een gehele index en kan het daardoor zoveel mogelijk dezelfde koers volgen als die van de index. Verschillende banken of fondsen bieden een ETF pakket aan, waarmee het mogelijk is om in één keer aandelen te kopen van alle bedrijven binnen een index. 

Je kunt ook ETF’s kopen van een bepaalde regio, zoals ETF’s die de koers van Europa proberen te volgen. De ETF bestaat dan uit aandelen die zijn verspreid over veel verschillende Europese landen en sectoren. Hierdoor probeert deze specifieke ETF de gemiddelde koers van Europa zo precies mogelijk te volgen.  Daarnaast bestaan er ook ETF’s binnen een bepaalde sector. De ETF’s bestaan dan uit aandelen van een bepaalde sector die verspreid zijn over bijvoorbeeld de hele wereld. Hierdoor volgt jouw ETF de gemiddelde mondiale koers van een bepaalde sector. 

25 augustus 2020
Was this article helpful?