Beleggen bij de SNS Bank

Online beleggen doe je bij de SNS Bank al vanaf een klein bedrag. Je krijgt de mogelijkheid om tussen vijf verschillende beleggingsfondsen te kiezen. Dit zijn de zogenaamde ASN Duurzame Mixfondsen. Het is dus niet mogelijk om zelfstandig aandelen te kopen en te verkopen. In plaats daarvan kies je uit een van de fondsen met een variërend risico. Deze heten Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief.

Het openen van een beleggingsrekening

Een beleggingsrekening bij de SNS Bank openen doe je gewoon online. Je hebt geen betalingsrekening bij de SNS nodig. Het is wel noodzakelijk dat je een tegenrekening opgeeft van een bank van een SEPA-land. Daarnaast heb je een scan van je paspoort of identiteitskaart nodig. Bij een aanvraag voer je persoonlijke gegevens in. Daarnaast geef je aan wat je doel is. Aan de hand daarvan krijg je advies van de SNS Bank. Daar staat in welk fonds het beste bij jouw wensen en omstandigheden aansluit.

De kosten van SNS Doelbeleggen

Kosten die je als belegger bij de SNS Bank maakt zijn onderverdeeld in verschillende groepen. Twee daarvan zijn bij alle vijf de ANS Duurzame Mixfondsen gelijk. Dat zijn de servicekosten en de fondskosten. De twee andere groepen zijn variabel. De transactiekosten zijn afhankelijk van het Mixfonds waar je voor gekozen hebt. De kosten voor op- en afslag dien je te betalen wanneer je instapt of wanneer je besluit om al geld uit een fonds te halen.

Dit zijn de servicekosten van SNS Doelbeleggen.

Onafhankelijk van het fonds dat je kiest, dien je vaste kosten te betalen. Dat zijn de zogenaamde servicekosten. Hieronder vallen het beheer van SNS Doelbeleggen, de toegang tot Mijn SNS, het in gebruik nemen van Doelplanner en het aan- en verkopen van beleggingen. De kosten zijn gelijk bij elk fonds. Je betaalt 0,3 % van het gemiddeld belegde vermogen. Deze worden per kwartaal afgeschreven met een maximum van 75, – euro.

De kosten die je betaalt aan het beleggingsfonds

Naast de servicekosten dien je te fondskosten betalen voor het Mixfonds. Daaronder vallen transactiekosten en kosten voor opslag en afslag. De zogenaamde fondskosten bedragen 0,9 % per jaar volgens een schatting van de SNS Bank. Hiermee betaal je de vermogensbeheerders van het fonds en de operationele kosten. Alle opties bij de SNS Bank zijn duurzame fondsen. Daarom gaat een deel van de servicekosten naar duurzaamheidsonderzoek. Daarmee wordt vastgesteld welke beleggingen aan de eisen van de SNS Bank voldoen. De 0,9 % per jaar is een inschatting. Aan het einde van ieder jaar presenteert de SNS Bank de definitieve berekening.

De transactiekosten per fonds

Zoals gezegd verschillen de transactiekosten tussen de Duurzame Mixfondsen. Dit is een vast percentage dat je betaalt om een beheerder aandelen te laten verhandelen. Aangezien er minder verhandeld wordt in de defensieve fondsen, loopt het percentage op des te offensiever je wenst te beleggen. Bij ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief betaal je 0,04 %. Dat loopt op tot 0,07 % als je kiest voor Defensief. Bij ANS Duurzaam Misfonds Neutraal dien je 0,10 % af te staan. De kosten bij Offensief en Zeer Offensief bedragen respectievelijk 0,14 en 0,18 %.

Dit betaal je voor instappen en uitstappen

De kosten van beginnen of stoppen met beleggen bij de SNS Bank zijn afhankelijk van de opslag en afslag. Wanneer er veel kopers zijn, dan gaat de koers omhoog en is er sprake van een opslag. Bij een afslag is het tegenovergestelde het geval en gaat de koers naar beneden. Afhankelijk van deze trend ontvang je meer of minder voor de fondsen die je verkoopt dan ze waard zijn. Hetzelfde geldt voor het moment waarop je instapt. Hoe hoog deze bedragen uitpakken, is van tevoren niet te zeggen. De SNS Bank heeft wel een inschatting gemaakt. De kosten voor in- en uitstappen verschillen daarnaast per fonds. Bij ANS Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief is de geschatte opslag 0,75 % en de afslag 0,05 %. Bij Defensief liggen deze percentages op 0,10 en 0,075 %. Klanten die kiezen voor Duurzaam Mixfonds Neutraal staan 0,125 % en 0,075 % af wanneer ze instappen of uitstappen. De kosten liggen op 0,175 % en 0,075 % van het totaalbedrag bij Offensief. Ze lopen op tot 0,20 % en 0,10 % bij Zeer Offensief.

Een overzichtelijk programma om online te beleggen

Als je een beleggingsrekening bij de SNS Bank hebt, dan krijg je toegang tot Mijn SNS. Dat is een programma dat je op je smartphone opent of bezoekt via de website van de bank. In het menu is ‘beleggen’ opgenomen. Daaronder staat ‘Doelplanner’. Dat is de software waarmee jij inzicht krijgt in je beleggingen. In het overzicht zie je bijvoorbeeld de waarde momenteel is, welk gedeelte van je vermogen je spaart en hoeveel je belegt, het fonds waarin je belegd hebt en het maandbedrag dat je wilt inleggen.

Handelingen die je uitvoert in de Doelplanner

Naast het presenteren van een overzicht stelt de Doelplanner je in staat om veranderingen door te voeren. Bij de SNS Bank is het mogelijk om een doelbedrag en een doeldatum door te geven. Aan de hand daarvan geeft de SNS Bank advies over in welke Mixfondsen je het beste kunt beleggen. Het is eveneens mogelijk om dit zelf uit te zoeken. Desgewenst stap je via de Doelplanner binnen een paar handelingen over naar een ander fonds. Daarnaast pas je via dit programma het maandbedrag aan, leg je eenmalig een extra bedrag in of verkoop je beleggingen.

Dit gebeurt er bij het overlijden van de houder van de beleggingsrekening

De SNS Bank heeft een vaste procedure voor wanneer een houder van een beleggingsrekening komt te overlijden. Alles kan geregeld worden via de Nabestaandendesk. Een van de nabestaanden dient het overlijden van de rekeninghouder aan de bank door te geven. Vervolgens heeft de ASN Bank documenten nodig om vast te stellen wie de erfgenaam is. Je krijgt precies te horen welke dat zijn. Na ongeveer vier weken krijgt de rechtmatige erfgenaam toegang tot de beleggingsrekening van de overledene.

16 februari 2021
Was this article helpful?