Wiki Indexbeleggen

person using smartphone and MacBook Pro

Indexbeleggen heeft de laatste jaren ook in Nederland aan populariteit gewonnen. De voornaamste reden hiervoor is het eenvoudige principe van indexbeleggen, waardoor deze vorm van beleggen voor bijna iedereen toegankelijk is. Met een indexfonds beleg je ‘passief’: het ingelegde geld wordt over alle aandelen in een index verdeeld zonder hierbij naar specifieke bedrijven te kijken. In deze database vind je antwoord op de meest gestelde vragen over indexbeleggen. Zo heb je alle informatie op zak om een geïnformeerde beslissing te maken over het beginnen met indexbeleggen!

Wat is indexbeleggen?

Indexbeleggen is een passieve beleggingsstrategie, waarmee je tegen lage kosten belegt met een verminderd risico. Via speciale indexfondsen investeer je geld in aandelen van hele indices. Voorbeelden van verschillende indices zijn de AEX index in Nederland, Nikkei index in Japan of Dow Jones in de Verenigde Staten. Een indexfonds bestaat uit een breed scala aan aandelen en obligaties van een bepaalde index, dat het indexfonds lang aanhoudt. Het fonds is daardoor opgebouwd uit aandelen van zoveel mogelijk bedrijven binnen een specifieke index, waardoor de waarde van de aandelen zo precies mogelijk de waarde van de index volgt. Indexbeleggen werkt via de zogenoemde Exchange Traded Funds (ETF’s). De ETF’s staan ook wel bekend als Trackers, omdat ze letterlijk de koers van een index volgen. 

In vergelijking met beleggingsfondsen is beleggen via indexfondsen een passieve strategie en daardoor minder risicovol. Bij beleggingsfondsen kies je speciale aandelen binnen sectoren en hoop je dat die aandelen beter presteren dan de markt. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat het lastig is om de markt op de lange termijn te verslaan. Met indexbeleggen verspreid je de belegging over de gehele aandelenmarkt binnen een index. In andere woorden: je gaat niet op zoek naar de speld in de hooiberg, maar je koopt de hele hooiberg op. Je belegging volgt daardoor altijd de waarde van de hooiberg. Dus als je in een indexfonds belegt van de AEX en de waarde van de AEX stijgt met 3%, dan stijgen jouw aandelen ook met ongeveer 3%. 

Doordat indexfondsen de markt letterlijk volgen, zal je via indexfondsen niet snel hele grote klappers maken op de korte termijn. Deze strategie is erop gefocust dat op de lange termijn de economie altijd zal groeien, waardoor de kans groot is dat jouw aandelen in je indexfonds ook zullen groeien. De rendementen op de lange termijn zijn daardoor vaker positief dan van bijvoorbeeld actief beheerde beleggingsfondsen op de lange termijn. Mocht je echter op de korte termijn wel graag die speld in de hooiberg vinden, dan is het beter om te beleggen via beleggingsfondsen. 

Wat zijn ETF’s?

Als je gaat indexbeleggen, doe je dit via ETF’s. ETF staat voor Exchange Traded Funds, die ook wel Trackers worden genoemd. De ETF’s zijn over het algemeen hetzelfde als een indexfonds, maar het verschil zit hem in de verhandelbaarheid. Bij ETF’s is het namelijk mogelijk om de hele dag door te handelen. De indexfondsen kunnen daarentegen normaal gesproken één keer per dag worden verhandeld. Het doel van ETF’s of Trackers is om, net als bij indexfondsen, hetzelfde rendement te halen als de markt. Om dit doel te halen bevatten ETF’s naar rato aandelen van een gehele index en kan het daardoor zoveel mogelijk dezelfde koers volgen als die van de index. Verschillende banken of fondsen bieden een ETF pakket aan, waarmee het mogelijk is om in één keer aandelen te kopen van alle bedrijven binnen een index. 

Je kunt ook ETF’s kopen van een bepaalde regio, zoals ETF’s die de koers van Europa proberen te volgen. De ETF bestaat dan uit aandelen die zijn verspreid over veel verschillende Europese landen en sectoren. Hierdoor probeert deze specifieke ETF de gemiddelde koers van Europa zo precies mogelijk te volgen.  Daarnaast bestaan er ook ETF’s binnen een bepaalde sector. De ETF’s bestaan dan uit aandelen van een bepaalde sector die verspreid zijn over bijvoorbeeld de hele wereld. Hierdoor volgt jouw ETF de gemiddelde mondiale koers van een bepaalde sector. 

De voordelen van indexbeleggen.

Het beleggen in indices of ETF’s kent een aantal voordelen. Via indexbeleggen koop je in één klap aandelen van soms wel een hele index. Hierdoor hoef je aan de ene kant niet zelf alle aandelen los te kopen, wat je veel tijd bespaart. Daarnaast zorgt de spreiding van je investering voor een verminderd risico van je belegging. Door de spreiding van je belegging in heel veel verschillende bedrijven is het risico dat je loopt gegarandeerd lager. In hoe meer bedrijven of landen je belegt, hoe lager het risico is van je investering.

Ook is uit verschillende onderzoeken gebleken dat het rendement op indexbeleggen op lange termijn hoger is dan bij beleggingsfondsen. Beleggingsfondsen hanteren een actieve beleggingsstrategie, waarbij de aandelen vaak verhandeld worden. Beleggingsfondsen proberen op deze manier op termijn de markt te verslaan. Via een actieve strategie kun je op de korte termijn een hoop geld verdienen, maar hiermee loop je ook meer risico om je hele investering te verliezen. Op de lange termijn blijkt uit verschillende onderzoeken dat beleggingsfondsen de markt niet kunnen verslaan. De indexfondsen, die simpelweg de markt volgen, behalen daarom op de lange termijn een beter rendement dan beleggingsfondsen. Binnen Europa ligt het aantal gevallen waarin een indexfonds beter presteert dan een beleggingsfonds rond de 87%. In Nederland ligt dat percentage nog een stukje hoger, namelijk op 93%. 

Daarnaast zijn de kosten bij indexbeleggen lager dan de kosten van het beleggen via een beleggingsfonds. Door de passieve beleggingsstrategie van ETF’s en indexfondsen bemoeien er minder brokers, handelaren, analisten en beheerders zich met jouw aandelen. De kosten van deze personen vallen daardoor ook weg en dat maakt beleggen in ETF’s een stuk goedkoper dan beleggen in actief beheerde beleggingsfondsen. Daarnaast helpt het ook mee dat je ETF’s vaak voor langere tijd aanhoudt waardoor de kosten ook gedrukt worden. 

Ten slotte zijn ETF’s gedurende de hele dag verhandelbaar. Doordat het indexbeleggen in populariteit toeneemt zijn er steeds meer verschillende aanbieders en ETF’s. Het gevolg hiervan is dat de kosten afnemen en de mate waarin ETF’s verhandeld kunnen worden toeneemt. Binnen groene ETF’s is de verhandelbaarheid nog wat lager, omdat er relatief nog niet zoveel groene ETF’s zijn. De laatste jaren neemt het aantal groene ETF’s al aardig toe, dus het is waarschijnlijk een kwestie van tijd totdat dit voordeel ook geldt voor groene ETF’s. 

Indexbeleggen vergelijken, hoe doe ik dit?

In de eerste plaats is het goed om je van te voren in te lezen in een aantal boeken over beleggen en met name indexbeleggen. Hierdoor heb je alvast enige kennis en gaat het vergelijken van indexbeleggen je waarschijnlijk beter af. Op het internet zijn er veel websites die de grootste of best presterende indexfondsen weergeven. Het is echter wel belangrijk om op een aantal aspecten te letten als je indexfondsen vergelijkt. Het is belangrijk om te kijken waaruit een indexfonds is opgebouwd; wat het spreidingsgebied van het indexfonds is; hoe het beleggingsbeleid geconstitueerd is; wat het rendement is geweest in de voorgaande jaren en wat de kosten zijn van het beleggen bij een bepaald indexfonds. 

Een indexfonds kan op verschillende manieren opgebouwd zijn. Het kan bestaan uit alleen maar aandelen van bedrijven binnen een bepaalde sector of juist heel veel bedrijven die verspreid zijn over de hele wereld. Aandelen van een bepaalde index kunnen bestaan uit bijvoorbeeld alleen maar obligaties of grondstoffen. Het spreidingsgebied van een indexfonds geeft aan hoeveel risico het investeren in dat indexfonds met zich meebrengt. Als een indexfonds bestaat uit aandelen van meer dan 1000 bedrijven in verschillende landen, dan is het risico beter verspreid en neemt de kans op negatief rendement af. De AEX index daarentegen bestaat maar uit aandelen van 25 bedrijven, waardoor deze investering een hoger risico met zich meebrengt. Het beleggingsbeleid geeft daarnaast aan hoeveel het indexfonds de index probeert de kopiëren. Sommige indexfondsen kopiëren gedeeltelijk een index uit praktische of budgettaire overwegingen. Er zijn online veel overzichten te vinden van verschillende indexfondsen en de bijbehorende rendementen van de afgelopen jaren. Deze overzichten kunnen je een goede indruk geven van de prestaties van verschillende indexfondsen. Let wel goed op, want resultaten van het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Ten slotte zijn er verschillen in transactiekosten, servicekosten of advieskosten van verschillende vermogensbeheerders of banken. Ook hier bestaan verschillende sites voor, die een precies overzicht geven van de kosten van verschillende banken of vermogensbeheerders.

De nadelen van indexbeleggen

Indexbeleggen kent, ondanks de grote voordelen, ook een aantal nadelen. Hoewel je een verminderd risico loopt met indexbeleggen, is het risico dat je verlies maakt op jouw investering nog zeker aanwezig. Indexbeleggen behaalt altijd een positief rendement, als er in acht wordt genomen dat de economie op de lange termijn altijd groeit. Wanneer de economie groeit, dan groeien indices vaak mee. Het is echter ook mogelijk dat de economie krimpt en daardoor ook de waarde van de indices. In dat geval krimpt ook jouw indexbelegging met de index mee. 

Een vaak gehoorde waarschuwing voordat je gaat beleggen is: resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit geldt ook voor indexbeleggen. Hoewel uit cijfers blijkt dat indexfondsen over de jaren relatief goed presteren, is het voor niemand mogelijk om in de toekomst te kijken. Daarom blijft het rendement van indexbeleggen in de toekomst gissen. Een voorbeeld bij uitstek van een onverwachte ontwikkeling is de huidige COVID-19 crisis, die behoorlijk zijn stempel drukt op de economie en die niemand de afgelopen jaren had kunnen voorzien.

Het verminderde risico van indexbeleggen gaat hand in hand met een verminderd rendement op de korte termijn. Dit nadeel is subjectief, omdat het eraan ligt wat het doel is van je investering. Toch blijft het feit dat het bijna onmogelijk is om met indexbeleggen exorbitante winsten te behalen op de korte termijn. Indexbeleggen is een passieve beleggingsstrategie met een hoger rendement op de lange termijn. Wil je wel snel geld verdienen op de aandelenmarkt? Dan kun je beter kijken naar verschillende actief beheerde beleggingsfondsen. 

Ten slotte zijn er nog indexfondsen en ETF’s van kleinere omvang, waardoor ze vaak minder liquide zijn. Hierdoor zijn ze minder makkelijk verhandelbaar op de markt. Het is daarom van belang om goed te kijken naar de grootte van het indexfonds of de ETF’s. Als de indexfondsen of ETF’s niet veel verhandelbaar zijn, dan kan het voorkomen dat je jouw belegging niet op het door jouw gewenste tijdstip kan verkopen. Bij de grotere indexfondsen en ETF’s is dit een minder groot probleem.

Is beleggen in indices voor iedereen geschikt?

Het is voor iedereen vrij gemakkelijk om te beginnen met indexbeleggen. Het is bij sommige banken of brokers mogelijk om al vanaf 10 euro te investeren in indexfondsen. Toch is het verstandig om alleen te beleggen met geld dat je over hebt en niet per se nodig hebt. Er blijft namelijk altijd een risico dat de waarde van je belegging daalt waardoor je geld verliest. Het risico van indexbeleggen is weliswaar kleiner dan bij andere vormen van beleggen, maar het risico is zeker nog wel aanwezig. De koers van indices gaat namelijk gepaard met de krimp of groei van de economie. Als de economie stijgt, dan stijgen vaak ook de indices waarin je hebt belegt en vice versa. Daarnaast is het altijd verstandig om je goed in te lezen voordat je gaat beleggen. Kijk bijvoorbeeld altijd goed naar welke bedrijven er in een bepaalde index zijn opgenomen. Het kan daarnaast ook verstandig zijn om je door een professional bij een bank of vermogensbeheerder te laten informeren over de opties die het beste bij jouw situatie passen.

Waar kan ik indexbeleggen?

Het is mogelijk om via je eigen bank te beleggen in indices. Banken bieden verschillende pakketten aan, die bestaan uit aandelen van een bepaalde index. Wanneer je bij een bank een beleggingsrekening opent, kun je vaak al vanaf 10 euro beginnen met beleggen. Je kunt er ook voor kiezen om in zee te gaan met een professional van een bank. Het instapbedrag ligt in sommige gevallen echter vele malen hoger, waarbij je moet denken aan soms wel 25.000 euro. Samen met een professional bepaal je een strategie en kies je in welke indices je wil beleggen. Daarnaast is indexbeleggen ook mogelijk via verschillende brokers of vermogensbeheerders. Via de brokers en vermogensbeheerders zijn er ook verschillende pakketten aandelen (ETF’s) verkrijgbaar die een bepaalde index volgen. Op het internet zijn veel sites te vinden die verschillende brokers, banken en hun producten vergelijken. Ook staan er online veel sites van bedrijven die gespecialiseerd zijn in indexbeleggen. Controleer online altijd wel of het bedrijf dat voor jou kan indexbeleggen daar ook daadwerkelijk een vergunning heeft, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Kan ik zelf indexbeleggen?

Indexbeleggen is eenvoudig zelf te doen. Bij verschillende brokers en banken kun je een speciale rekening openen om mee te beleggen. De banken en brokers bieden verschillende indices aan om uit te kiezen. Per bank en broker verschilt het minimum bedrag dat nodig is om te starten met beleggen, maar meestal ligt de drempel vrij laag als je zelf je aandelen beheert. In het geval je jouw investering in ETF’s wilt laten beheren, hanteren met name banken vaker een hoger instapbedrag. Daarnaast zullen ook de kosten een klein beetje hoger zijn, omdat de fondsbeheerder een bepaalde commissie krijgt van jouw investering. Het beleggen via ETF’s leent zich voornamelijk goed voor beginnende beleggers. De kosten voor het beleggen zijn namelijk laag en je risico’s worden gespreid. Toch blijft er altijd een risico aanwezig dat je verlies maakt op je investering. Laat je daarom van tevoren goed informeren en onderzoek nauwkeurig waarin je investeert. 

Hoe volgt een indexfonds een index?

Een indexfonds koopt naar rato alle aandelen en obligaties binnen een specifieke index. Alle aandelen en obligaties worden in dezelfde verhouding als de aandelen op een index opgenomen in een indexfonds. Als het aandeel van Unilever bijvoorbeeld 3% van de index bedraagt, dan investeert een indexfonds ook 3% van het vermogen in die index. Dit gebeurt met alle aandelen en obligaties van verschillende bedrijven binnen de index. Op deze manier kopieert een indexfonds de index en volgt het indexfonds zo precies mogelijk de koers van de index.

Het is ook mogelijk om ETF’s te kopen in bepaalde sector, maar wel verspreid over de hele wereld. Vaak bestaat een pakket dan uit honderden verschillende bedrijven. Op deze manier probeert een indexfonds de koers van een bepaalde sector precies te volgen. Het is echter lastig om van alle beursgenoteerde bedrijven aandelen te kopen, maar door er honderden binnen een pakket aan te bieden, volgt de ETF nog aardig het gemiddelde van de sector en daarmee ook de koers.

Hoe groot is het risico dat ik loop met indexbeleggen?

Het grote voordeel van indexbeleggen is de risicospreiding van je belegging. Doordat de aandelen over een hele index, een hele sector of een hele regio worden verspreid, volgt je belegging altijd de markt. Je koopt niet alleen een winnaar of een verliezer, maar alle winnaars en verliezers. Hierdoor is het mogelijk dat jouw belegging de markt volgt. Er is dus sprake van een lager risico in vergelijking met het beleggen via beleggingsfondsen in een paar bedrijven of een enkel bedrijf.

Toch is het noemenswaardig dat ook indexbeleggen niet risicovrij is. Elke vorm van beleggen brengt een risico met zich mee. Door de spreiding van je investering is het risico bij indexbeleggen wel kleiner, maar de kans dat je verlies maakt blijft natuurlijk wel aanwezig. Als je bijvoorbeeld belegt in de Nederlandse AEX index en de Nederlandse economie krimpt, dan zal ook de AEX index minder waard worden en daarmee ook jouw indexbelegging.

1 jaar3 jaar5 jaar10 jaar
Indices met een positief rendement19,0%74,6%36,5%90,7%
Indices met een negatief rendement81,0%25,4%63,5%9,3%
Bron: geldreview.nl

Omdat niemand in de glazen bol kan kijken, is het van belang dat je daarom goed onderzoekt in welke indices je belegt. Daarnaast zijn er ook vele boeken op de markt, die helpen bij het zetten van de eerste stappen richting het beleggen in indices. Tot slot kan je ook nog de hulp van een professional inschakelen, met wie je samen bespreekt welke indices het beste passen bij jouw mogelijkheden en wensen.  

Hoe kan ik groen indexbeleggen?

Het is mogelijk om je geld te beleggen in duurzame groene indexfondsen. Banken, vermogensbeheerders en brokers bieden allemaal wel een aantal ETF’s aan met een groen oogmerk. Groene ETF’s sluiten daarnaast ook sectoren zoals de wapen-, tabaks-, alcohol en gokindustrie uit. Hoewel bepaalde sectoren al worden uitgesloten is het altijd verstandig om zelf te kijken waar het fonds uit bestaat. Hierdoor ben je er zeker van dat het de duurzame bedrijven zijn waarin jij wilt investeren. Daarnaast bestaan er ook banken, vermogensbeheerders en brokers, die uitsluitend geld investeren in duurzame projecten, bedrijven of fondsen. Het is echter ook hier van belang om zelf goed te controleren waar jouw vermogen precies in geïnvesteerd wordt, zodat jouw vermogen naar je eigen wens belegd kan worden. Kijk daarnaast ook goed naar de omvang van de groene ETF’s. Veel groene ETF’s bestaan nog niet zo lang, waardoor de omvang van de ETF relatief nog niet zo groot is. Dit kan van invloed zijn op je rendement en de kosten.

Daarnaast is het ook mogelijk om te investeren in de zogenoemde groenfondsen. Deze fondsen bestaan uit bedrijven en projecten die zorgen voor een beter milieu en zijn door de Nederlandse overheid goedgekeurd. Het is daarbij ook noemenswaardig dat het investeren in deze groenfondsen een fiscaal voordeel met zich meebrengt. De overheid wil op deze manier het investeren in groene projecten en bedrijven stimuleren.

Indexbeleggen door de jaren heen.

Jack Bogle richtte samen met zijn bedrijf Vanguard in 1975 het eerste indexfonds op. Het idee kwam voort uit een scriptie, die Bogle heeft geschreven aan Princeton University in 1951. In zijn scriptie concludeerde hij dat beleggingsfondsen niet beter kunnen presteren dan het marktgemiddelde. De stelling in zijn scriptie is in de academische wereld vaak getoetst, maar altijd werd deze weer bevestigd. Daarom is de insteek van indexbeleggen om hetzelfde te presteren als het marktgemiddelde. Door alle aandelen binnen een index naar gewogen gewicht te kopen, is het mogelijk om dezelfde koers na te bootsen. Met in het achterhoofd de overtuiging dat de economie altijd groeit, is dit een heel aantrekkelijke theorie. 

Ondanks het aantrekkelijke beeld van indexbeleggen was het indexfonds van Bogle niet meteen een succes. In eerste instantie liepen er niet veel mensen warm voor het idee van indexbeleggen. Vanuit de gevestigde orde kwam er voornamelijk veel kritiek op de strategie. Het initiatief werd onwaardig voor Amerika genoemd en er werd met enige minachting op neer gekeken. Het zou vervolgens nog tien jaar duren voordat het idee van indexbeleggen enigszins serieus zou worden genomen. 

Sinds indexbeleggen in Amerika van de grond is gekomen heeft het enorme stappen gemaakt. Beleggen in indexfondsen is inmiddels al jaren een geïntegreerde beleggingsstrategie op Wall Street. Dit heeft ervoor gezorgd dat er de afgelopen dertien jaar op jaarbasis meer geld werd belegd in passief beheerde indexfondsen dan in actief beheerde beleggingsfondsen. Indexbeleggen is zelfs zo gegroeid dat in 2014 ongeveer een derde van al het belegde geld was belegd in indexfondsen.

Binnen Nederland begint het indexbeleggen ook een succes te worden. In eerste instantie liep de opkomst van het indexbeleggen nog wat traag. Indexbeleggen is namelijk een passieve strategie, die het meest rendement op de lange termijn behaalt. Exorbitante winsten op de korte termijn zijn niet snel mogelijk met indexbeleggen. Desondanks beginnen beleggers in Nederland de laatste jaren ook de voordelen van het indexbeleggen in te zien en neemt de beleggingsstrategie nu toe in populariteit. Omdat in Nederland in 93% van de gevallen indexfondsen op de lange termijn beter presteren dan beleggingsfondsen, lijkt dat ook niet iets heel geks. 

Het indexbeleggen kende dus een stroeve start, maar won door de jaren heen aan populariteit. De bedenker Jack Bogle zei het volgende over de opkomst van het indexbeleggen: ‘’The index fund was at first ridiculed, then tolerated, then grudgingly accepted, then reluctantly endorsed, and finally copied en masse.’’ 

Bron quote: https://www.meesman.nl/waarom-indexbeleggen/geschiedenis

Welk(e) boek/boeken kan ik lezen over indexbeleggen?

Er zijn veel boeken verkrijgbaar die specifiek over indexbeleggen gaan. Er zijn twee boeken van de bekende reeks ‘For Dummies’: ‘Investing in ETF’s for Dummies’ en ‘Indexinvesting For Dummies’. Het boek ‘De Intelligente Belegger’ is al sinds 1949 in omloop, maar is geüpdate ook beschikbaar en is nog steeds relevant. Dit boek is volgens velen het beste boek wat er is geschreven over beleggen, dus het kan nooit kwaad het even door te bladeren. Daarnaast is het boek met name interessant omdat het een voorwoord bevat van de vader van het indexbeleggen: Jack Bogle. Naast specifieke boeken over indexbeleggen, zijn er heel veel algemene boeken over beleggen te koop. Het is nooit verkeerd om één van deze boeken ook door te lezen. Let er echter wel op dat het boek over investeren in aandelen voor de lange termijn gaat, omdat dit overeenkomt met indexbeleggen. Hieronder staan een nog een aantal boeken die je op weg helpen bij indexbeleggen:

Jeremy J. Siegel –  Stocks for the Long Run

Jacques Winterman – De Schitterende Eenvoud van Indexbeleggen

Richard Ferri – All About Indexfunds

Larry E. Swedroe – What Wallstreet Doesn’t want you to know: How You Can Build Real Wealth Investing in Indexfunds

Het ontstaan van indexbeleggen

Het eerste indexfonds werd door Jack Bogle en zijn bedrijf Vanguard opgericht in 1975. Jack Bogle is tevens de bedenker van het indexfonds en indexbeleggen. In 1951 schreef Jack Bogle aan Princeton University een scriptie over beleggen. Hij stelde in zijn scriptie dat het haast niet mogelijk is voor actief beheerde beleggingsfondsen om beter te presteren dan het marktgemiddelde. De door hem geïntroduceerde indexfondsen hebben niet het doel om beter te presteren dan de markt maar om hetzelfde te presteren als de markt. Zijn stelling is binnen de academische wereld zeer vaak onderzocht en getoetst, maar elke keer werd deze weer bevestigd.

Uit vele onderzoeken blijkt dat indexfondsen op de lange termijn veel beter presteren dan beleggingsfondsen. Zo presteren de beleggingsfondsen in Europa tot wel 87% minder goed dan de indexfondsen. In Nederland ligt dit percentage nog hoger, namelijk in 93% van de gevallen. Het is daarom ook niet gek dat er door de jaren heen heel veel indexfondsen bij zijn gekomen. 

Jack Bogle wordt door velen geroemd voor zijn introductie van het indexbeleggen. Time Magazine noemde Bogle ‘’ één van ’s werelds krachtigste en invloedrijkste mensen’’ en Forbes Magazine stelde dat hij één van de vier ‘’Giants of the 20th century’’ was. Niet alleen in de media kreeg Bogle veel lof. Ook Nobelprijswinnaar voor de economie, Paul Samuelson, plaatste de uitvinding van Bogle in hetzelfde rijtje als de uitvinding van de boekdrukkunst of het wiel. Een nogal bescheiden compliment. 

Wat is het rendement van indexbeleggen?

Indexbeleggen is een passieve beleggingsstrategie met een verminderd risico. Binnen de beleggingswereld gaat een verminderd risico gepaard met een lager rendement en vice versa. Je zult daarom met indexbeleggen geen grote bergen geld binnen harken op de korte termijn. Op de lange termijn ben je echter vaak verzekerd van een positief rendement. Uit een onderzoek van de site geldreview.nl blijkt dat over een periode van 15 jaar, ruim 90% van de indices een positief rendement heeft behaald. Het is echter wel van belang om de indexbelegging voor 15 jaar aan te houden. Als je jouw indexbelegging voor een korte periode aanhoudt, dan ligt de kans op een positief rendement beduidend lager. Van de indexbeleggingen die 1 jaar aangehouden zijn, blijkt maar 19% een positief rendement behaald te hebben. De indexbeleggingen die 3 jaar zijn aangehouden hebben in 74,6% van de gevallen een positief rendement, en die voor een periode van 5 jaar zijn aangehouden in maar 36,5% van de gevallen. Uit deze cijfers blijkt maar weer dat de indexbelegging een passieve strategie is, die je lang moet aanhouden. Hoe langer je jouw indexbelegging aanhoudt, hoe groter de kans is dat je een positief rendement op jouw belegging behaalt. Dus ben je serieus geïnteresseerd in indexbeleggen, dan is het verstandig om er zo vroeg mogelijk mee te beginnen. 

Het verschil tussen indexfondsen en beleggingsfondsen.

Er zijn drie grote verschillen tussen indexfondsen en beleggingsfondsen. Ten eerste probeert een beleggingsfonds beter te presteren dan de markt. Door strategisch te beleggen met meer risico hoopt een beleggingsfonds aandelen vaak op de korte termijn te verkopen met veel winst. Het doel van een indexfonds is daarentegen om hetzelfde rendement te behalen als de markt waarin in het belegt. Door alle aandelen en obligaties van een index naar verhouding op te kopen, stijgt en daalt de waarde van het aandelenpakket van indexfondsen gelijk aan de index. Ten tweede hanteert een beleggingsfonds een actieve strategie, waarbij een beleggingsfonds vaak aandelen verhandelt. Indexfondsen hanteren daarentegen een passieve strategie en dus worden de aandelen weinig verhandeld. Ten derde liggen de kosten van indexfondsen lager dan van beleggingsfondsen. Doordat een beleggingsfonds actief beheerd wordt vallen de kosten hoger uit, omdat er prijzige fondsbeheerders en analisten aan te pas moeten komen. Indexfondsen kopen een enkele keer aandelen en houden die voor lange tijd aan, waardoor er minder werk aan te pas komt. Gemiddeld genomen liggen de kosten van indexbeleggen tot wel drie keer zo laag. In sommige gevallen rekenen indexfondsen tot wel 95% minder dan actief beheerde beleggingsfondsen.  

Waaruit bestaat een indexfonds?

Door middel van ETF’s kun je beleggen in een index. Een index is het gewogen gemiddelde van aandelen van bedrijven die binnen de aandelenindex vallen. In de meeste gevallen zijn dit de grootste aandelen die onder de beurs vallen. Voorbeelden van indices zijn de AEX in Nederland, de Dow Jones in de Verenigde Staten, de Nikkei index in Japan of de Bel20 in België. De AEX index bestaat bijvoorbeeld uit de 25 grootste bedrijven op de Nederlandse beurs. Het gewogen gemiddelde van de aandelen van deze bedrijven bepaalt het aantal punten van de AEX index.

Het indexfonds spiegelt letterlijk de aandelenindex. In het geval van de AEX index koop je aandelen van alle 25 bedrijven binnen de index. Daarnaast koop je ze ook naar gewicht. De aandelen van Shell dragen bijvoorbeeld relatief veel bij aan het totale gewogen gemiddelde. Stel, het aandeel van Shell in het gewogen gemiddelde van de AEX is 4%, dan wordt ook 4% van jouw vermogen geïnvesteerd in aandelen van Shell. Op deze manier kan een indexfonds zo veel mogelijk de index volgen. 

Hoe werkt passief indexbeleggen?

Indexbeleggen is passief van aard, omdat ETF’s niet vaak verhandeld worden. Het doel van indexbeleggen is namelijk niet om de markt te verslaan, maar om hetzelfde te presteren als de markt. Dit idee is ontstaan met de gedachte dat de economie op de lange termijn altijd zal groeien. Het is daarom ook van belang om je ETF’s lang aan te houden. Alleen op die manier is de kans groter dat je een positief rendement behaalt op je belegging. Een bijkomend voordeel van de passieve aard van indexbeleggen is de lage kosten waartegen je kunt beleggen. Er zijn namelijk niet veel vermogensbeheerders, brokers of analisten nodig, die actief handelen met jouw aandelen. 

Voor indexfondsen geldt de regel: hoe langer je ze aanhoudt, hoe groter de kans is op een positief en hoger rendement. Het is met ETF’s dus belangrijk dat je vroeg begint, omdat dit het beste rendement oplevert. Daarnaast is positief rendement pas na 15 jaar bijna zeker. Uit onderzoek van geldreview.nl door drs. Jasper Bronkhorst blijkt dat ETF’s die voor 15 jaar zijn aangehouden, in 90% van de gevallen een positief rendement werd behaald.

Waarin verschillen indexfondsen van elkaar?

Hoewel de insteek van alle indexfondsen hetzelfde is, zijn de verschillen soms groot. Het is belangrijk om te weten waarin de indexfondsen precies van elkaar verschillen, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan en slechte resultaten behaalt. Ten eerste verschillen indexfondsen behoorlijk van elkaar op het gebied van inhoud. Er zijn bijvoorbeeld indices die bestaan uit aandelen, grondstoffen, obligaties, of een bepaalde industriële sector. Het kan echter ook dat een index verspreid is over heel veel verschillende landen en verschillende sectoren, waardoor de index de wereldeconomie probeert te volgen. Ook kan een index in een kleinere vorm voorkomen, door bijvoorbeeld op één bepaalde sector in een specifiek gebied te focussen. Kortom, indexfondsen of ETF’s zijn er in vele verschillende soorten en maten. Het is belangrijk om te onthouden dat een index op verschillende manieren kan zijn opgebouwd en daarnaast ook kan verschillen in het spreidingsgebied. Indexfondsen zijn over het algemeen zeer transparant zodat je goed kan uitzoeken wat de spreiding is en hoe de index is opgebouwd. Het is daardoor goed mogelijk om de index te vinden waarin jij naar jouw wensen kan beleggen. 

Indexfondsen kunnen ook verschillen in hun beleggingsbeleid. Dit betekent dat indexfondsen op verschillende manieren een index kunnen volgen. Zo kunnen indexfondsen een index volledig nabootsen, gedeeltelijk nabootsen of hiervan afwijken. Als je gaat indexbeleggen hebben indexfondsen die de markt zo goed mogelijk nabootsen de voorkeur. Alleen op die manier ben je er bijna zeker van dat jouw rendement hetzelfde presteert als de markt. Toch kun je er soms ook voor kiezen om voor een gedeeltelijke nabootsing te kiezen, als bijvoorbeeld een volledige nabootsing niet in je budget past of niet praktisch is. Een gedeeltelijke nabootsing brengt wel meer risico’s met zich mee, omdat je minder goed de koers van de markt volgt. Ten slotte is het ook mogelijk om via derivaten te beleggen, maar deze optie wordt weinig gebruikt en dus ook weinig aangeboden. 

De kosten van indexfondsen zijn ook verschillend. Over het algemeen liggen de kosten laag voor indexbeleggen, maar het is nooit een gek idee om toch nog even te kijken naar de kosten van andere indexfondsen. Zo kunnen de transactiekosten bij vergelijkbare indexfondsen aardig verschillen. Bij indexfondsen die relatief minder vermogen beheren, zijn de transactiekosten vaak hoger. Dus bij de grootste fondsen ter wereld liggen de transactiekosten over het algemeen het laagst. Ook kan de vermogensbeheerder of bank waar je bij belegt nog andere kosten in rekening brengen. Denk hierbij aan advieskosten, servicekosten of kosten voor een rekening. Er zijn op het internet veel sites te vinden die de kosten van verschillende vermogensbeheerders, fondsen of banken met elkaar vergelijken. Het kan nooit kwaad om een kijkje te nemen op een van deze sites. 

De grootse indexfondsen ter wereld

De index met de grootste wereldwijde spreiding is de MSCI World Index. Deze index bestaat uit ongeveer 1600 bedrijven die verspreid zijn over Noord-Amerika, Europa en Azië. Als je wilt indexbeleggen op wereldwijde schaal, dan is de MSCI World Index het meest voor de hand liggende indexfonds. Deze index bevat grote bedrijven uit verschillende sectoren. Voorbeelden van bedrijven binnen deze index zijn: Microsoft, Univlever, Shell, Nestlé en Philips. 

Het grootste indexfonds ter wereld is de ‘SPDR S&P ETF’. Dit indexfonds heeft een beheerd vermogen van meer dan 260 miljard dollar. Op de tweede plek staat ‘IShare Core S&P 500 ETF’ met ruim 150 miljard beheerd vermogen. Een ander groot indexfonds is het Vanguard 500 Index Fund. Al jarenlang is Vanguard één van de grootste fondsen met het heel veel vermogen. Via Vanguard kun je dus tegen lage kosten indexbeleggen. De twee meest verhandelde indexfondsen zijn ook onderdeel van Vanguard. De eerste is de ‘Vanguard FTSE AW’. Dit fonds bevat aandelen van grote internationale ondernemingen die gevestigd zijn over de hele wereld. Het tweede fonds is de ‘Vanguard S&P 500’, dat vanzelfsprekend de S&P500 Index volgt. De S&P500 Index bevat aandelen van de 500 grootste bedrijven van de Verenigde Staten. 

De grootste indexfondsen bevinden zich op dit moment dus nog in de Verenigde Staten. Ook de index die ze volgen, de S&P500, is gesitueerd in de Verenigde Staten. Dit komt omdat het indexfonds in 1975 in de Verenigde Staten is opgericht. Na enkele opstartproblemen van de nieuwe branche kregen indexfondsen in de jaren tachtig van de twintigste eeuw stevige voeten in de aarde op Wall Street. Sindsdien stijgt de populariteit van indexfondsen in Amerika. De ontwikkeling van het indexbeleggen is daar dus al bijna veertig jaar aan de gang. In Nederland daarentegen wint het indexbeleggen pas wat aan populariteit sinds de 21e eeuw, waardoor de omvang van de branche hier nog enigszins achterloopt. 

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Houdt u er rekening mee dat gegevens na het schrijven van dit artikel veranderd kunnen zijn. Beleggen gaat gepaard met risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.