Crowdlending als alternatief voor indexbeleggen

Crowdfunding en crowdlending zijn al enige tijd gewaardeerde manieren om vermogen te investeren. Door de jaren heen is het vraag en aanbod alleen maar toegenomen. Dat komt deels omdat het internet als platform een belangrijke rol speelt. Een ander belangrijke factor is dat de spaarrente historisch laag is. Daarnaast zijn crowdlending en crowdfunding mooie alternatieven voor beleggen. Dit artikel gaat met name in op crowdlending. Aangezien dit een veiligere manier is om een vast rendement op te strijken dan crowdfunding. Om die reden heeft het meer overeenkomsten met indexbeleggen. We bespreken allereerst wat crowdlending precies inhoudt. Daarna lichten we toe wat het onderscheid is tussen de twee principes. Je leest over de voor- en nadelen van crowdlending en we sluiten het artikel af met een vergelijking met indexbeleggen.

Lees alles over de uiteenlopende alternatieven voor indexbeleggen

Wat is crowdlending precies?

Crowdlending is een van de alternatieve methodes om financiering te vergaren voor een bedrijf of project. In de meeste gevallen probeert een onderneming startkapitaal op te halen. Maar het is ook mogelijk dat geld geleend wordt om door te groeien of een specifiek product te lanceren. Normaal gesproken zijn banken en andere financiële instituten de partijen waar je geld ophaalt. De voorwaarden van zulke leningen zijn meestal niet erg gunstig voor ondernemers. Crowdlending is daar in feite een antwoord op. Want je leent geen geld bij een bank. In plaats daarvan is het voor iedereen mogelijk om bij te dragen aan de financiering.

Financiering door een grote groep van kleine investeerders

Lending betekent lenen en crowd betekent menigte of groep. Vrij vertaald is crowdlending dus het lenen van geld van een groep. Een grote verzameling kleine investeerders hoesten samen het totaalbedrag op. Dat is mooi voor de aanvrager van de lening. Want hij of zij profiteert van een lagere rente dan ze aan banken dienen te betalen. Voor kleine investeerders is het een mooie manier om een vast rendement op te strijken.

Vormen van crowdlending en de verschillen

In principe werkt elke vorm van crowdlending hetzelfde. Maar er wordt onderscheid gemaakt op basis van de aanvrager en het doel. Leningen voor ondernemingen bestaan vaak uit relatief grote bedragen. Gelukkig heeft dat geen invloed op het minimale vermogen dat je als belegger nodig hebt. Want je kiest zelf hoeveel je investeert. De meeste platforms staan bedragen toe vanaf €10,-. Een tweede vorm is leningen voor consumenten. Dat zijn vaak kleinere leningen. Soms is de looptijd erg kort. Door de lage bedragen is het mogelijk voor een individuele investeerder om de complete lening over te nemen. De laatste vorm van crowdlending is het overnemen van leningen waarmee vastgoed is gefinancierd. Je leent geld uit om vastgoed aan te kopen. Over het algemeen zijn de aanvragers van de lening geen particulieren die een pand kopen om erin te gaan wonen. Het gaat meestal om renovatieprojecten die weer doorverkocht worden of om de aankoop van appartementen die verhuurt gaan worden.

Het onderscheid tussen crowdlending en crowdfunding

De termen crowdlending en crowdfunding worden regelmatig door elkaar gebruikt. Toch is het wel degelijk iets anders. Bij crowdlending lenen investeerders geld aan een aanvrager. Zij verdienen geld door de rente die aan een lening verbonden is. Bij crowdfunding koop je een stukje van een bedrijf. Wanneer het bedrijf groeit, dan neemt jouw vermogen eveneens toe. Crowdfunding verloopt niet altijd op identieke wijze. In sommige gevallen koop je geen stukje van een bedrijf, maar het product dat ontwikkeld wordt. Door in de ontwikkelingsfase te investeren ontvang je het product voor een gereduceerde prijs zodra het klaar is. Voor de aanvrager is dit gunstig omdat ze daardoor over startkapitaal beschikken.

Een onderscheid tussen twee vormen van crowdlending

Grofweg valt er een onderscheid te maken tussen twee vormen van crowdlending. Bij de eerste manier is er sprake van de tussenkomst van een bank of andere kredietverstrekker. Deze partij leent geld uit aan een onderneming of particulier. Vervolgens plaats de bank of kredietverstrekker de lening op een crowdlending platform. Daarvandaan nemen particulieren (een deel van) de lening over. De tweede manier is rechtstreeks. Er is geen sprake van de tussenkomst van een andere partij. Via een platform haalt een aanvrager geld op bij particuliere verstrekkers. Deze laatste vorm wordt weleens onterecht crowdfunding genoemd.

Bij crowlending en crowdfunding investeert een groep in een idee of ambitie van een bedrijf of persoon

Methode 1: Het proces van aanvraag tot financiering

Investeerders bepalen via het platform waar ze in wensen te investeren. Ze nemen een gedeelte van een lening over en gaan akkoord met de voorwaarden. De aanvrager betaalt periodiek, meestal maandelijks, een deel van het bedrag terug aan de verstrekker. Een gedeelte daarvan wordt uitgekeerd aan het crowdlending platform. Vervolgens ontvangen individuele investeerders het aandeel waar ze recht op hebben.

Crowdlending platforms brengen aanvragers en investeerders samen

Bij deze vorm van crowdlending is er nooit sprake van een rechtstreekse lening van de crowd naar de aanvrager. Een kredietverstrekker leent geld uit aan een ondernemer of particulier. Vervolgens komt de lening op een crowdlending platform te staan.

Crowdlending methode 1: een voorbeeld

Om het concept van crowdlending helder toe te lichten volgt hier een voorbeeld. Stel dat een ondernemer €20.000,- leent bij een bank of andere kredietverstrekker. Hij of zij betaalt elke maand €500,- terug. Als particuliere investeerder neem je €2000,- van deze lening over. Dat is 10%. Na elke betaling maakt de kredietverstrekker het percentage dat is uitgeleend over aan het crowdlending platform. Jij hebt recht op 10% van iedere betaling. Dat is dus €50,- in de maand. Je ontvangt dit bedrag maandelijks tot jouw investering + de rente is betaald. Om het totaalbedrag exact uit te keren wijkt de betaling in de laatste maand waarschijnlijk af.

Zo verdienen kredietverstrekkers geld

Het is duidelijk wat het voordeel van crowdlending is voor investeerders. Want zij maken aanspraak op rente. Maar op het eerste gezicht lijkt het een vreemd initiatief van kredietverstrekkers om hun leningen uit te besteden. Toch is dat helemaal niet gek. Want kredietverstrekker verdienen op twee manieren geld. In de eerste plaats zal de rente die investeerders ontvangen iets lager zijn. De kredietverstrekker houdt dus nog wat over. Daarbovenop hebben kredietverstrekkers er baat bij dat de bedragen die ze uitlenen zo snel mogelijk terug in kas zijn. Want ze hoeven daardoor niet te wachten voor de lening afbetaald is om weer geld uit te lenen. 

Methode 2: Het proces van aanvraag tot financiering

Bij deze optie gaat een aanvrager direct naar een platform. Ze halen dus niet eerst geld op bij een kredietverstrekker. Er is wel altijd sprake van een grondige controle door het crowdlending platform. Beleggers investeren vervolgens een bepaald bedrag tegenover vooraf bepaalde voorwaarden. Die hebben met name te maken met de rente en de looptijd van de lening. Het bedrag dat je nodig hebt om mee te doen is meestal iets hoger bij deze vorm. Crowdlending platformen staan toe om vanaf een bedrag van gemiddeld €100,- deel te nemen. Dat is niet gigantisch. Maar het is wel belemmerend voor de kleine belegger die zijn of haar beleggingen graag spreidt.

Crowdlending methode 2: een voorbeeld

Net zoals bij voorbeeld 1 gaat een ondernemer een lening aan voor een bedrag van €20.000,-. Dat vindt rechtstreeks via een crowdlending platform plaats. Omdat er geen erkende kredietverstrekker tussen zit, zijn er extra regels om de veiligheid te garanderen. Die worden hieronder toegelicht. Iedere maand lost de aanvrager van de lening €500,- af. Als investeerder ontvang jij je geld op dezelfde manier als bij methode 1. Je weet van tevoren waar je elke maand recht op hebt. Uiteindelijk betaalt de aanvrager via het platform geld uit aan investeerders. Dat is het totale bedrag dat je hebt uitgeleend plus rente.

Bij crowlending werkt een groep kleine investeerders samen om het totale leenbedrag bij elkaar te krijgen

Het waarborgen van de veiligheid voor beleggers

Crowdlending platformen garanderen op een aantal manieren de veiligheid voor gebruikers. Er is sprake van uitvoerige controles voor aanvragers. Daarom staan er alleen betrouwbare partijen op crowdlending platformen. In de meeste gevallen bieden de platformen zelf eveneens garanties. Je ontvangt daarom alsnog je geld wanneer de aanvrager van de lening financieel in de problemen komt. Bij erg grote leningen is er om die reden in veel gevallen sprake van een onderpand.

Hierop worden aanvragers gecontroleerd

Crowdlending platformen hebben er uiteraard baat bij dat kredietaanvragers in staat zijn om hun leningen af te betalen. Voordat je een lening aanvraagt dien je documenten aan te leveren. Daarmee controleert het platform of het aannemelijk is dat het geleende bedrag wordt terugbetaald. Een aantal voorbeelden van zaken die getoetst worden:

Het zelf controleren van de betrouwbaarheid van de aanvrager

Als kredietaanvrager is het niet mogelijk om zomaar geld op te halen bij investeerder middels crowdlending. Want na de hierboven beschreven toetsing volgt er nog een belangrijke stap. Hierin levert de aanvrager een dossier aan met relevante informatie. Deze komt op het platform te staan. Investeerders zijn vrij om dit dossier in te zien om te bepalen of ze gaan investeren. Hierin staan onder andere de voorwaarden voor de lening. Daarnaast tref je een aantal juridische documenten aan. Verder probeert een aanvrager investeerders te winnen door een project in een positief daglicht te stellen. Aan de hand van al deze informatie bepaal je zelf of je in een project wenst te investeren. 

Voordelen van crowdlending om rendement te behalen

Dit artikel bespreekt crowdlending met name uit het oogpunt van beleggers. Dat zijn degenen die hun geld investeren om vervolgens een rentepercentage op te strijken. Voor hen is het prettig dat je al vanaf erg lage bedragen begint met investeren. Bij veel platformen is het mogelijk om vanaf €10,- te beleggen. Daarnaast spreid je investeringen eenvoudig over verschillende projecten. Bij beleggen leidt een grotere spreiding tot lagere risico’s. Wat dat betreft is crowdlending een veilige manier van beleggen.

Uitgebreide kennis is niet noodzakelijk

Crowdlending brengt om meerdere redenen lage risico’s met zich mee. Daarnaast kost het weinig tijd om een begin te maken. Want uitgebreide kennis is niet noodzakelijk. Met name wanneer je kiest voor een lening waar een kredietverstrekker tussen zit. Je krijgt dan namelijk gegarandeerd je geld uitgekeerd. Leningen die rechtstreeks via het platform worden afgesloten, zoals besproken bij methode 2, kennen iets hogere risico’s. Maar meestal wordt je investering op z’n minst voor een deel uitgekeerd dankzij garanties op het platform. Lees de voorwaarden goed door voor je een dergelijk contract aangaat.

Bepaal helemaal zelf waarin je geld belegt

Zelf kiezen waar je geld naartoe gaat is altijd positief. Bij andere beleggingsvormen zijn de mogelijkheden helaas beperkt. Fondsen hebben vaak wel een specifiek doel of ondersteunen een bepaalde branche. Maar om individueel bedrijven uit te kiezen dien je in individuele aandelen te beleggen. Dat vraagt om veel kennis, kost veel tijd en brengt hoge risico’s met zich mee. Crowdlending kent deze nadelen niet. Maar je belegt nog wel in een individueel bedrijf of zelfs in een project of product.

Je weet van tevoren hoeveel je verdient

Een ander groot voordeel van crowdlending is dat je als belegger op vaste momenten geld uitgekeerd zijn. In de meeste gevallen is dat elke maand. Bovendien zie je van tevoren hoelang een lening loopt. Je weet dus ook precies hoeveel geld je uiteindelijk verdient. De risico’s zijn dus laag. Bovendien is het verliezen van geld niet mogelijk. Zolang je kiest voor een platform met garanties. Crowdlending is om deze redenen een zeer transparant alternatief voor beleggers. Daarbovenop dalen de risico’s automatisch na verloop van tijd. Je ontvangt namelijk periodiek een stukje van het bedrag dat je uitgeleend hebt.

Meer betrokkenheid met het project waarin je investeert

Het is subjectief of dit punt als een voordeel wordt gezien. Je verdient er in ieder geval niet meer geld door. Maar een extra controle is het wel. Daarnaast vindt een gedeelte van de beleggers het fijn om wat meer betrokken te zijn. Bekijk voor je besluit om te investeren het doel en de visie van de aanvrager van de lening. Geld uitlenen voor een specifiek project voelt persoonlijker en je houdt het verloop desgewenst in de gaten.

De nadelen van crowdlending voor investeerders

Alle vormen van beleggen hebben voor- en nadelen. Dat geldt dus ook voor crowdlending. Een aantal daarvan zijn vergelijkbaar met de nadelen van indexbeleggen. Maar er zijn ook belangrijke verschillen.

Veel winst in korte tijd behalen is uitgesloten

Net zoals indexbeleggen is crowdlending een redelijk veilige manier van beleggen. Je neemt weinig risico’s. Maar dat leidt er ook toe dat het maken van een grote, financiële klapper er niet in zit. Bij crowdlending is dat zelfs theoretisch onmogelijk omdat je winst maakt op basis van een vooraf afgesproken rentepercentage.

Zelf projecten uitzoeken om een mooie spreiding te realiseren kost tijd

Om bij crowdlending de risico’s laag te houden, investeer je in meerdere projecten. Maar het uitkiezen van geschikte partijen kost tijd. Helemaal als je graag precies weet waar je geld naartoe gaat. Bij indexbeleggen zijn de risico’s laag omdat een index al een behoorlijk grote groep bedrijven vertegenwoordigd. Maar bij crowdlending investeer je geld per project, product of bedrijf. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het behalen van een verantwoorde spreiding.

Op een gegeven moment is het contract afgelopen

Crowdlending is een tijdelijke investering. Je belegt geld voor een bepaalde periode. Die staat vooraf vast. Het is mogelijk om dat als voordeel te zien, maar het tegenovergestelde is ook waar. Want je zult weer opzoek moeten naar nieuwe projecten en bedrijven als je op dezelfde manier winst wenst te maken. Bij indexbeleggen bepaal je zelf wanneer je het belegde vermogen nodig hebt en hebben je beleggingen geen einddatum.

Indexbeleggen en crowdlending: een vergelijking

In dit artikel over crowdlending zijn de overeenkomsten en verschillen ten opzichte van indexbeleggen al een aantal keer aan de orde gekomen. Het zijn beide beleggingsvormen waarbij je als belegger weinig risico neemt. Een laag, maar vast rendement zorgt voor een relatief stabiele inkomstenbron. Maar er zijn ook een aantal belangrijke verschillen. Zoals hierboven is aangehaald,

Crowdlending is voor de korte en indexbeleggen voor de lange termijn

Meestal duren leningen bij crowdlending een aantal jaren. Er zijn zelfs veel kortere termijnen te vinden op de verschillende platforms. Leningen die meer dan 10 jaar duren zijn een uitzondering. Je profiteert dus op de korte termijn van rendement. Indexbeleggen is juist voor de lange termijn. Je zet je geld meerdere decennia vast om optimaal te profiteren van het vaste rendement.

Bij crowdlending staat je geld vast

Bij indexbeleggen is het altijd mogelijk om je geld weer op je bankrekening te laten storten. Dat is binnen een paar dagen geregeld. Maar bij crowdlending is dat niet het geval. Je krijgt je geld periodiek terugbetaald tegenover vooraf afgesproken voorwaarden. Het is dus niet mogelijk om geld op te nemen wanneer je onverwacht een grote aankoop wenst te doen of zelf kortstondig in de financiële problemen zit.

Indexbeleggen is nog laagdrempeliger dan crowdlending

Crowdlending is niet heel ingewikkeld. Maar jezelf goed inlezen in verschillende projecten is eigenlijk wel een vereiste. Voor indexbeleggen is een bepaalde mate van kennis vereist. Maar na het investeren van een initieel bedrag heb je weinig omkijken naar je belegde vermogen. Bij crowdlending dien je steeds weer opnieuw op zoek te gaan naar bedrijven en projecten om geld aan uit te lenen.

Je bepaalt je eigen spreiding bij crowdlending

Bij indexbeleggen heb je de garantie dat je gespreid belegt. Helemaal als je meerdere indices uitkiest. Wanneer je kiest voor crowdlending ben je zelf verantwoordelijk om die spreiding te realiseren. Veel projecten uitkiezen kost behoorlijk wat tijd. Helemaal omdat je steeds weer opnieuw op zoek gaat wanneer een lening is afbetaald.

Weet precies hoeveel je verdient met crowdlending

Alles staat van tevoren vast bij crowdlending. Daarom is het zo’n doorzichtige manier van beleggen. Voor de voorzichtige belegger is dat uitstekend nieuws. Maar aan de periode dat je geld verdient zit gegarandeerd een einde. Het is geen optie om langer door te gaan wanneer je tevreden bent met je beleggingen.

Conclusie: crowdlending tegenover indexbeleggen

Is crowdlending een goed alternatief voor indexbeleggen? Wat betreft beleggen met lage risico’s is dat zeker het geval. Maar omdat je veel meer tijd kwijt bent is het minder geschikt voor de passieve belegger. Daarnaast is crowdlending bedoeld voor de korte termijn. Terwijl indexbeleggen juist na een lange periode winstgevend is. Uiteraard houdt niemand je tegen om zowel aan crowdlending als een indexbeleggen te doen. Sterker nog, beleggingsexperts raden aan om een zo divers mogelijk portfolio op te stellen.