De nadelen van indexbeleggen

Indexbeleggen kent, ondanks de grote voordelen, ook een aantal nadelen. Deze worden in dit artikel besproken om je een zo eerlijk mogelijk beeld te geven. Een aantal van de voordelen van indexbeleggen brengen nadelen met zich mee. Het lagere risico betekent bijvoorbeeld ook dat je minder snel uitschieters naar boven hebt. In dit artikel lees je wat de nadelen van een passieve beleggingsstrategie zoals indexbeleggen met zich mee brengt.

Met indexbeleggen ben je afhankelijk van de economie

Hoewel je een verminderd risico loopt met indexbeleggen, is het risico dat je verlies maakt op jouw investering nog zeker aanwezig. Indexbeleggen behaalt altijd een positief rendement, als er in acht wordt genomen dat de economie op de lange termijn altijd groeit. Wanneer de economie groeit, dan groeien indices vaak mee. Het is echter ook mogelijk dat de economie krimpt en daardoor ook de waarde van de indices. In dat geval krimpt ook jouw indexbelegging met de index mee.

Je speelt minder makkelijk in op de staat van de economie

Bij actieve vormen van beleggen krimpt je belegde vermogen in de praktijk vrijwel altijd wanneer het slecht gaat met de economie. Maar het is in theorie mogelijk om ondanks een crisis winst te maken. Bijvoorbeeld omdat je in sectoren of regio’s investeert die juist wel groeien. Daarnaast is het mogelijk om het in- en uitstapmoment beter vast te stellen. Geld investeren wanneer de koersen door de economie laag zijn is bijvoorbeeld een beproefde beleggingsstrategie. In theorie is dat met indexfondsen ook mogelijk. Wanneer je kiest voor ETF’s is dat nog makkelijker door de eenvoudigere verhandelbaarheid. Desondanks is indexbeleggen over het algemeen een passieve beleggingsstrategie waarbij je investeringen langere tijd vast laat staan.

Resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Een vaak gehoorde waarschuwing voordat je gaat beleggen is: resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit geldt ook voor indexbeleggen. Hoewel uit cijfers blijkt dat indexfondsen over de jaren relatief goed presteren, is het voor niemand mogelijk om in de toekomst te kijken. Daarom blijft het rendement van indexbeleggen in de toekomst gissen. Een voorbeeld bij uitstek van een onverwachte ontwikkeling is de huidige COVID-19 crisis, die behoorlijk zijn stempel drukt op de economie en die niemand de afgelopen jaren had kunnen voorzien.

Indexbeleggen heeft een laag rendement op de korte termijn

Het verminderde risico van indexbeleggen gaat hand in hand met een verminderd rendement op de korte termijn. Dit nadeel is subjectief, omdat het eraan ligt wat het doel is van je investering. Toch blijft het feit dat het bijna onmogelijk is om met indexbeleggen exorbitante winsten te behalen op de korte termijn. Indexbeleggen is een passieve beleggingsstrategie met een hoger rendement op de lange termijn. Wil je wel snel geld verdienen op de aandelenmarkt? Dan kun je beter kijken naar verschillende actief beheerde beleggingsfondsen.

De verhandelbaarheid vormt potentieel een probleem

Ten slotte zijn er nog indexfondsen en ETF’s van kleinere omvang, waardoor ze vaak minder liquide zijn. Hierdoor zijn ze minder makkelijk verhandelbaar op de markt. Het is daarom van belang om goed te kijken naar de grootte van het indexfonds of de ETF’s. Als de indexfondsen of ETF’s niet veel verhandelbaar zijn, dan kan het voorkomen dat je jouw belegging niet op het door jouw gewenste tijdstip kan verkopen. Bij de grotere indexfondsen en ETF’s is dit een minder groot probleem.

Indexbeleggen is minder spannend dan actief beleggen

Zelfstandig en actief beleggen is voor een groep mensen een enerverende bezigheid. Ze houden koersen bij en bepalen momenten om te kopen of juist te verkopen. Het in de gaten houden van de hoogte van je vermogen brengt voor een groep beleggers positieve spanning met zich mee. Het spel van de effectenbeurs ontbreekt voor sommigen van hen bij indexbeleggen. Je kiest aan het begin een ETF of indexfonds en laat je vermogen voor een lange periode staan. Er zijn weinig uitschieters naar boven of naar beneden mogelijk. Heel spannend is het daarom niet. Bovendien speel je veel minder makkelijk in op schommelingen. Eenvoudigweg ben je minder actief en dat heeft voor- en nadelen. Als jij iemand bent die geniet van het volgen van koersen, het analyseren van de beleggingsinstrumenten en je graag je eigen strategie bepaalt, dan is indexbeleggen voor jou minder geschikt. Let er wel op dat je veel kennis nodig hebt wanneer je op een verantwoorde manier zelfstandig wenst te beleggen.

Met indexbeleggen ben je minder betrokken bij je eigen investeringen

De voordelen van indexbeleggen

Indexbeleggen kent een aantal voordelen ten opzichte van een actieve beleggingsstrategie. Het snel behalen van winst is vrijwel onmogelijk. Daar staat tegenover dat je niet snel verlies maakt. Want je geïnvesteerde vermogen groeit mee met de markt. Op de lange termijn boek je eigenlijk altijd winst. Bovendien heb je veel minder tijd en kennis nodig om op een succesvolle wijze passief te beleggen. Een ander groot pluspunt zijn de lage kosten wanneer je kiest voor indexbeleggen.

In dit artikel lees je over alle voordelen van indexbeleggen

Conclusie: de nadelen van indexbeleggen

Hierboven zijn de voornaamste nadelen van indexbeleggen besproken. Door de ruime spreiding maak je op de korte termijn niet snel veel winst. Je speelt minder makkelijk in op de staat van de markt en de hoogte van aandelenkoersen. In plaats daarvan groeien je investeringen mee met de economie. Tijdens een langdurige crisis daalt jouw geïnvesteerde vermogen in waarde. Als je geniet van het spelletje waarbij je zelf beslissingen maakt op de effectenbeurs, dan is indexbeleggen minder geschikt.