Investeren in een REIT als alternatief voor indexbeleggen

REIT staat voor Real Estate Investment Trust. Vertaald naar het Nederlands betekent het Vastgoed Investeringsfonds. Een REIT is een bedrijf dat vastgoed bezit en hieruit inkomsten vergaart. De verdiensten zijn normaal gesproken erg stabiel. Investeerders rekenen daarom op een vast rendement op hun geïnvesteerde vermogen. Door deze eigenschap heeft beleggen in REIT’s overeenkomsten met beleggen in ETF’s en indexfondsen. In dit artikel bespreken we REIT’s daarom als alternatief voor indexbeleggen.

Het ontstaan van REIT’s en de mogelijkheid om te investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed is een uitstekende manier om je vermogen te laten groeien. In landen zoals Nederland zijn de prijzen van huizen en grond de laatste tijd alleen maar aan het toenemen. Het probleem was dat je flink moet investeren om vastgoed individueel in bezit te krijgen. Hierdoor was op deze manier geld verdienen alleen toegankelijk voor de rijkste laag van de bevolking. Door vastgoed in een fonds onder te brengen wordt het kapitaal van beleggers op één hoop gegooid. Hierdoor is een veel grotere groep in staat om hun vermogen op deze manier te laten groeien. In het kort biedt een REIT beleggers de mogelijkheid om in vastgoed te investeren.

Een korte opheldering over de term REIT

De term REIT wordt op twee verschillende manieren gebruikt. In Nederland verwijst men meestal naar een fonds waarin je geld belegt. Maar in de Verenigde Staten van Amerika wordt met een REIT het bedrijf bedoeld dat de investeringen in vastgoed plant en uitvoert. Voor de gemiddelde belegger heeft dit onderscheid geen invloed op de manier van beleggen.

De regelgeving omtrent Real Estate Investment Trusts

Een REIT handelt in vastgoed en verkoopt dat als beleggingsinstrument op de markt. Daarom is het noodzakelijk dat er aan bepaalde regels wordt voldaan om als REIT te kwalificeren. We bespreken in dit geval de regelgeving in de Verenigde Staten. Omdat hier de meeste REIT’s gevestigd zijn. Gezien de complexiteit bespreken we hier niet de complete wetgeving. Hieronder staan de belangrijkste regels voor de belegger.

De regels zijn er dus vooral toegespitst op het nakomen van twee belangrijke eigenschappen om als REIT te kwalificeren. Namelijk dat het vermogen vastligt in vastgoed en dat een grote groep beleggers mede-eigenaar is van het vastgoed.

Op dezelfde manier geld verdienen als een vastgoedgigant

REIT’s zijn in 1960 ontstaan. Nadat de toenmalige president van de Verenigde Staten, Dwight D. Eisenhower hiervoor zijn handtekening zette. De opzet was om kleine investeerders mee te laten profiteren van de winstgevende vastgoedmarkt. Zonder dat je daarvoor enorm kapitaalkrachtig hoeft te zijn. In feite is dat precies wat er gebeurd is. Bovendien is beleggen in vastgoed door middel van een REIT veel eenvoudiger. Want voor een kleine fee regelt het fonds vrijwel alles voor je. Je hoeft bijvoorbeeld geen huurders te zoeken, contracten op te stellen, beschikbaar vastgoed te lokaliseren en op te kopen en hebt geen kopzorgen over het onderhoud.

Dividendbelasting wanneer je belegt in de Verenigde Staten

Beleggers horen de term dividendbelasting graag zo min mogelijk. Maar bij REIT’s is het eigenlijk best een positief verhaal. Tenminste, als je accepteert dat er belasting betaald dient te worden. De meeste REIT’s bevinden zich in de Verenigde Staten. Als Nederlandse belegger kun je daar bijna niet omheen. Het voordeel van een REIT is dat ze geen vennootschapsbelasting afdragen. Zoals hierboven is beschreven ontvangen houders 90% van het belastbare inkomen als dividend. Door deze constructie blijft een erg hoog percentage over. Want normaal gesproken betaal je overal belasting voor. In de Verenigde Staten loopt de belasting op dividend op tot 35%. Nederlandse beleggers staan slechts 15% bronbelasting af. Kortom, in Nederland heb je een enorm voordeel als je aandelen van een REIT koopt.

Er zijn drie soorten REIT’s

Een REIT kent twee manieren om winst te maken op het vastgoed dat in bezit is. De eerste optie is om het te verhuren. Een Equity REIT maakt op deze manier winst. Daarnaast bestaan zogenaamde Mortgage REIT’s. Die verstrekken hypotheekleningen en kopen hypotheken op om winst te maken. De derde soort is een Hybrid REIT. Zij gebruiken beide hierboven beschreven methodes om geld te verdienen.

Door te investeren in een REIT is de kans groot dat je vermogen groeit

Het soort vastgoed waarin een REIT investeert

Onderling zit er behoorlijk wat onderscheid tussen REIT’s. Een belangrijk verschil komt tot stand door de aard van het vastgoed waarin wordt geïnvesteerd. Dat heeft gevolgen voor het rendement en de risico’s. Residentiële REIT’s investeren in woningen. Vrijwel elke Mortgage REIT valt in deze groep. Daarnaast zijn er zogenaamde retail REIT’s. Die kopen winkelpanden en zelfs complete winkelcentra en winkelboulevards. Verder zijn er fondsen die zich volledig richten op kantoorpanden. Maar het is mogelijk om specifieker beslissingen te maken wanneer je in een REIT investeert. Want een heel aantal richt zich op een specifieke sector. Een goed voorbeeld is de medische sector. Gebouwen zoals ziekenhuizen verliezen hun waarde niet snel. Bovendien wordt er altijd flink geïnvesteerd in de gezondheidszorg en is de sector al jaren aan een opmars bezig.

Waarom het soort onroerend goed invloed heeft op het risico

Op het eerste gezicht lijkt het soort vastgoed niet direct van invloed op het risico. Er is namelijk sprake van een marktwerking. Zolang de economie stabiel is, gaat deze regel op. Maar verschillende sectoren worden door andere factoren geraakt. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van online shoppen. Hierdoor verdwijnen fysieke verkoopplaatsen. Het gevolg is leegstaande winkelpanden. De coronacrisis is een specifiek, maar goed voorbeeld. Door de lockdown zijn winkels gedwongen dicht. Ondernemers in de retail hebben het zwaar en zijn gedwongen de deuren te sluiten. Het resultaat is leegstaande panden en dus een lager rendement voor een REIT. Maar er zijn daarnaast voorbeelden dat juist woningen sterk in prijs daalden. Hypotheken konden niet meer betaald worden als gevolg van de huizencrisis in 2008. Het is dus niet van tevoren aan te geven welk type REIT het hoogste rendement tegenover een zo laag mogelijk risico biedt. Dit geeft nogmaals aan de het spreiden van je beleggingen cruciaal is om het risico in te perken.

Het rendement ten opzichte van andere beleggingsstrategieën

Over het algemeen kun je een redelijk vast rendement verwachten wanneer je in REIT’s belegt. Maar snel enorme winsten behalen zit er niet in. Vrijwel elk REIT keert winst voor beleggers uit als dividend. Dat is mooi meegenomen om snel winst te maken. Maar het totale kapitaal van een REIT neemt daardoor niet snel toe. Want er blijft weinig geld over om te investeren. Uiteraard ben je als belegger altijd afhankelijk van de staat van de economie. Bedenk daarom dat er altijd risico’s zijn wanneer je gaat beleggen.

Het risico dat je neemt wanneer je belegt in REIT’s

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Besef dit goed wanneer je een deel van je vermogen belegt. In vergelijking met losse beleggingsinstrumenten zijn de risico’s van beleggen in REIT’s redelijk laag. Het is een soort fonds waardoor je altijd in meerdere projecten investeert. Bedenk wel dat al je vermogen in één sector wordt gestoken, namelijk de vastgoedsector. Dat verhoogt de risico’s enigszins. Desondanks zijn huizen en bedrijfspanden relatief waardevast en nemen ze doorgaans toe in waarde. Omvangrijke verliezen zijn alleen te verwachten tijdens een grootschalige, economische crisis. Zoals hierboven besproken staat, is het type REIT dat je uitkiest van belang. Zoals besproken neemt de vraag naar winkelpanden en centra af. Er is sprake van een verschuiving naar online shoppen. De coronacrisis heeft dit proces alleen maar versneld. De gezondheidszorg is relatief veilig. Hetzelfde geldt voor sectoren die al jaren in opkomst zijn en in de nabije toekomst doorgroeien. Denk bijvoorbeeld aan de IT of andere technische bedrijfstakken.

Beperk de risico’s tot een minimum

REIT’s met een brede spreiding zijn over het algemeen het meest veilig. Dat geldt voor alle beleggingsproducten. Steek dus niet al je geld in één REIT van beperkte omvang. De unieke eigenschappen van REIT’s zorgt ervoor dat het een uitstekende toevoeging is om je portfolio te diversifiëren. Combineer verschillende soorten beleggingsinstrumenten voor een ruime spreiding en lage risico’s.

Het effect van winst uit dividend

Je behaalt winst uit REIT’s door uitkering van dividend. Dit is een kenmerkende eigenschap van vrijwel elke Vastgoed Investeringsfonds. Bedenk daarbij wel dat de kapitaalgroei daardoor lager uitpakt. Want winst wordt niet allemaal geherinvesteerd zoals dat bij andere beleggingsinstrumenten wel het geval is.

Zo beleg je in een REIT

In principe is beleggen in een REIT heel eenvoudig. Want je koopt in feite gewoon aandelen. In ons land is het beleggen in REIT’s nog niet helemaal ingeburgerd. Desondanks zijn er een aantal grote aanbieders waar je terecht kunt. Dat zijn onder andere DEGIRO, IG, eToro en Plus500.

Een passieve vorm van beleggen

Een REIT is een trust, oftewel een fonds. Dit betekent dat je als belegger zo min mogelijk hoeft te doen. Je kiest een fonds en een aanbieder en investeert het door jou gekozen bedrag. Vervolgens profiteer je van een relatief vast rendement. In dit opzicht lijkt beleggen in REIT’s erg veel op indexbeleggen.

Zijn REIT’s een goed alternatief voor indexbeleggen?

Een divers portfolio is de beste strategie wanneer je gaat beleggen. Want daarmee hou je de risico’s laag. Indexbeleggen kenmerkt zich door een enorme spreiding ten opzichte van losse beleggingsinstrumenten. De spreiding bij REIT’s is een stuk lager. Maar door de specifieke eigenschappen van vastgoed ligt een vast rendement alsnog in de verwachting. Bedenk goed in welk type vastgoed je wenst te investeren. Want dat bepaalt voor een groot deel de risico’s. Zolang de economie geen zware deuken oploopt, profiteer je van een aardig rendement wanneer je belegt in een index of in een REIT. Wat dat betreft zijn er wel degelijk overeenkomsten. De manier van uitkeren is echter wel anders. Want beleggen in REIT’s betekent dat je winst maakt door dividenduitkering. Net zoals indexbeleggen is het een passieve vorm van beleggen die bedoeld is voor de lange termijn. Als je de manier van beleggen in index trackers prettig vindt, dan is beleggen in REIT’s een mooie manier om je portfolio te diversifiëren.

Lees meer indormatie over indexbeleggen en kom te weten hoe het werkt.