De verschillen tussen indexfondsen en waar je op moet letten

Er bestaan nogal wat indexfondsen. Daarom is het lastig om het overzicht te bewaren. Helemaal omdat er verschillende types indexfondsen zijn. In dit artikel lees je waar je op moet letten wanneer je passief belegt. De risico’s van indexbeleggen zijn erg laag vergeleken met de meeste andere vormen van beleggen. Lees dit artikel en kom te weten hoe je de risico’s zo ver mogelijk inperkt en een zo hoog mogelijk rendement behaalt.

Zo wordt een indexfonds samengesteld

Wanneer je op het internet rondkijkt dan kom je erachter dat er heel wat verschillende indexen zijn. In het kort valt er een onderscheid te maken tussen twee verschillende soorten. Er zijn indexfondsen die een index één op één overnemen. Die volgen bijvoorbeeld de AEX of de S&P 500. Daarnaast zijn er fondsen die een bepaalde selectie maken. Dit worden ook wel sample founds genoemd. Je belegt daarmee bijvoorbeeld in een specifieke sector. Of je investeert in opkomende landen waar een snelle economische groei wordt verwacht.

Lees hier in meer detail hoe een indexfonds wordt samengesteld

Fondsen met een specifiek doel naast het behalen van rendement

Een andere optie is om je geld te steken in fondsen met een specifiek doel voor ogen. Duurzame indexfondsen zijn bijvoorbeeld in opkomst. Daarmee beleg je in initiatieven die klimaatverandering proberen tegen te gaan. Je ondersteunt bijvoorbeeld bedrijven met creatieve en innovatieve oplossingen om het milieu te beschermen. Er zijn ook fondsen die andere doelen ondersteunen, zoals meer werkgelegenheid voor voorheen achtergestelde regio’s. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het investeren in veelbelovende bedrijven in ontwikkelingslanden.

Indexbeleggen in opkomende markten

Waarom landen en regio’s in een indexfonds belangrijk zijn

Zoals hierboven besproken heb je heel wat keuze wanneer je passief belegt. Het land of de regio is een bepalende factor. Opkomende landen bieden de mogelijkheid om meer winst te behalen. Maar indices in dergelijke landen brengen vaak ook meer risico met zich mee. Een andere optie is om te kiezen voor landen met meer stabiliteit. Dat zijn vaak rijkere landen met multinationals die minder gevoelig zijn voor tegenslagen. Het is belangrijk om te beseffen dat bij geen enkele vorm van beleggen mogelijk is om het risico en het rendement van tevoren vast te stellen.

Dit zijn de grootste indexen en indexfondsen van de wereld

Is het mogelijk om in groene indexfondsen te beleggen?

Het is mogelijk om je geld te beleggen in duurzame groene indexfondsen. Banken, vermogensbeheerders en brokers bieden allemaal wel een aantal ETF’s aan met een groen oogmerk. Groene ETF’s sluiten daarnaast ook sectoren zoals de wapen-, tabaks-, alcohol en gokindustrie uit. Hoewel bepaalde sectoren al worden uitgesloten is het altijd verstandig om zelf te kijken waar het fonds uit bestaat. Hierdoor ben je er zeker van dat het de duurzame bedrijven zijn waarin jij wilt investeren. Daarnaast bestaan er ook banken, vermogensbeheerders en brokers, die uitsluitend geld investeren in duurzame projecten, bedrijven of fondsen. Het is echter ook hier van belang om zelf goed te controleren waar jouw vermogen precies in geïnvesteerd wordt, zodat jouw vermogen naar je eigen wens belegd kan worden. Kijk daarnaast ook goed naar de omvang van de groene ETF’s. Veel groene ETF’s bestaan nog niet zo lang, waardoor de omvang van de ETF relatief nog niet zo groot is. Dit kan van invloed zijn op je rendement en de kosten.

Daarnaast is het ook mogelijk om te investeren in de zogenoemde groenfondsen. Deze fondsen bestaan uit bedrijven en projecten die zorgen voor een beter milieu en zijn door de Nederlandse overheid goedgekeurd. Het is daarbij ook noemenswaardig dat het investeren in deze groenfondsen een fiscaal voordeel met zich meebrengt. De overheid wil op deze manier het investeren in groene projecten en bedrijven stimuleren.

Een verschil in nabootsing van de index

Indexfondsen kunnen ook verschillen in hun beleggingsbeleid. Dit betekent dat indexfondsen op verschillende manieren een index kunnen volgen. Zo kunnen indexfondsen een index volledig nabootsen, gedeeltelijk nabootsen of hiervan afwijken. Als je gaat indexbeleggen hebben indexfondsen die de markt zo goed mogelijk nabootsen de voorkeur. Alleen op die manier ben je er bijna zeker van dat jouw rendement hetzelfde presteert als de markt. Toch kun je er soms ook voor kiezen om voor een gedeeltelijke nabootsing te kiezen, als bijvoorbeeld een volledige nabootsing niet in je budget past of niet praktisch is. Een gedeeltelijke nabootsing brengt wel meer risico’s met zich mee, omdat je minder goed de koers van de markt volgt. Ten slotte is het ook mogelijk om via derivaten te beleggen, maar deze optie wordt weinig gebruikt en dus ook weinig aangeboden.

Onderscheid in de onderliggende beleggingsinstrumenten

Een index is een verzameling van beleggingsproducten. Welk type is opgenomen is om meerdere redenen belangrijk. Ze verschillen onderling bijvoorbeeld in het risico en de kans op een hoog rendement. Er zijn indexfondsen die een specifiek beleggingsinstrument volgen. Dat zijn met name indexen die bestaan uit een verzameling aandelen. Daarnaast is het mogelijk om meerdere soorten beleggingsinstrumenten in een index op te nemen. Dat gebeurt met name om mogelijk verlies te dekken. Obligaties en een groot aantal grondstoffen hebben namelijk een zeer vast rendement. Er is weinig kans dat je onverwacht veel winst maakt. Tegelijkertijd is het risico dat je geld verliest ook erg laag.

Het verschil in kosten beïnvloedt het rendement

De kosten van indexfondsen zijn ook verschillend. Over het algemeen liggen de kosten laag voor indexbeleggen, maar het is nooit een gek idee om toch nog even te kijken naar de kosten van andere indexfondsen. Zo kunnen de transactiekosten bij vergelijkbare indexfondsen aardig verschillen. Bij indexfondsen die relatief minder vermogen beheren, zijn de transactiekosten vaak hoger. Dus bij de grootste fondsen ter wereld liggen de transactiekosten over het algemeen het laagst. Ook kan de vermogensbeheerder of bank waar je bij belegt nog andere kosten in rekening brengen. Denk hierbij aan advieskosten, servicekosten of kosten voor een rekening. Er zijn op het internet veel sites te vinden die de kosten van verschillende vermogensbeheerders, fondsen of banken met elkaar vergelijken. Het kan nooit kwaad om een kijkje te nemen op een van deze sites.

Zo hou je de risico’s van indexbeleggen zo laag mogelijk

Índexbeleggen brengt lage risico’s met zich mee. Zeker in vergelijk met actief beleggen. Desondanks is het mogelijk om verlies te lijden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een grootschalige, economische crisis. Daarnaast is het mogelijk dat een bepaalde sector het financieel moeilijk heeft. In zulke situaties gaat de waarde van bepaalde indexfondsen omlaag. In principe leidt een zo groot mogelijke spreiding tot een zo laag mogelijk risico. Indexfondsen die gericht zijn op een specifieke sector zijn daardoor iets minder veilig.

Lees dit artikel voor meer informatie over de risico’s van indexbeleggen