Beleggen bij de ASN Bank

Er zijn twee verschillende manieren om geld te beleggen bij de ASN Bank. Dat zijn ASN Doelbeleggen en beleggen via een ASN Beleggingsrekening. Bij beide vormen bepaalt een beheerder de details van jouw beleggingen. De ASN Bank belegt alleen maar in duurzame fondsen met een oog op het milieu.

Zo werkt ASN Doelbeleggen

De ASN Bank laat iedereen deelnemen aan ASN Doelbeleggen. Het is niet nodig om over een betaalrekening bij deze bank te beschikken. Via het programma ASN Doelbeleggen bepaal je eenvoudig hoeveel risico je neemt en wat je doelen zijn. Vervolgens kies je uit een van de vijf ASN Duurzame Mixfondsen. Deze verschillen onderling in de mate van risico.

De servicekosten bij ASN Doelbeleggen

Servicekosten zijn vaste kosten die je periodiek over dient te maken. Bij de ASN Bank bedragen die 0,3% van je gemiddelde belegde vermogen per jaar. Daar zit een maximum aan van €75,– per kwartaal. Aan het einde van ieder kwartaal worden deze kosten berekend en van je rekening afgehaald. Met dit geld beheert de ASN Bank je beleggingen voor jou. De kosten zijn inclusief toegang tot ASN Beleggen, de verkoop en aankoop van beleggingen en het gebruik van de ASN Doelplanner.

De fondskosten bij de ASN Duurzame Mixfondsen

Naast de servicekosten dienen klanten te betalen voor de beleggingsfondsen. Die schat de ASN Bank in eerste instantie aan het begin van het jaar in. Pas na het aflopen van een kalenderjaar kunnen de kosten voor jou persoonlijk berekend worden. De ASN Bank geeft een inschatting van 0,9% van het totale bedrag dat je in een fonds belegd hebt.

Transactiekosten verschillen per Mixfonds

Het gekozen Duurzame Mixfonds speelt een rol bij de hoogte van de transactiekosten. Dit zijn kosten die een beheerder maakt wanneer hij of zij aan- en verkopen doet. Hoe minder risico je neemt, des te lager zijn deze kosten. Je betaalt 0.04% wanneer je kiest voor ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief. Bij Defensief ligt dat percentage op 0,07%. Neutraal ligt met 0,10% ongeveer in het midden. Bij Offensief loopt het percentage op tot 0,14% en bij Zeer Offensief tot 0,18%.

De in- en uitstapkosten bij ASN Doelbeleggen

Het kost geld om in of juist uit een fonds te stappen. Dat komt omdat de beheerder kosten maakt om beleggingen te kopen of te verkopen. De ASN houdt rekening met het aantal kopers en verkopers. Wanneer het totale aantal kopers hoger ligt dan het aantal verkopers, dan is er sprake van een opslag. Is het tegenovergestelde het geval, dan dienen juist verkopers door middel van een afslag extra te betalen. Dit is een feite een klein percentage van de waarde van je beleggingen. Afhankelijk van de situatie kan dat in je voor- of nadeel werken.

Een inschatting van de in- en uitstapkosten

Het ASN Duurzame Mixfonds speelt eveneens een rol bij het bepalen van de in- en uitstapkosten. Ze zijn hoger des te meer risico je wenst te nemen. Bij Zeer Defensief en Defensief bedraagt de opslag respectievelijk 0,75 en 0,10%. De afslag ligt rond de 0,05 en 0,075%. Bij Neutraal ligt de opslag op 0,125% en de afslag op 0,075%. Wanneer je kiest voor Offensief dan liggen de opslag en de afslag op respectievelijk 0,175 en 0,075%. De ASN Bank hanteert schattingen van 0,20% en 0,10% voor beleggingen bij Zeer Offensief.

Beleggen via een ASN Beleggingsrekening

Wanneer je niet kiest voor Doelbeleggen, maar voor een ASN Beleggingsrekening, dan krijg je meer vrijheid. Bij Doelbeleggen selecteer je één Duurzaam Mixfonds. Met een ASN Beleggingsrekening is het mogelijk om je geld zelfstandig over deze fondsen verdelen. Daarnaast zijn er nog 7 ander duurzame beleggingsfondsen. De servicekosten zijn bij alle 12 de fondsen gelijk; 0,9%.

De fondskosten van de Beleggingsfondsen van ASN

Er zit onderling verschil in de kosten die je maakt. De fondskosten bij ASN Duurzaam Aandelenfonds bedragen 0,85%. ASN hanteert 0,45% bij ASN Duurzaam Obligatiefonds. Voor het ASN Duurzaam Mixfonds wordt 0,65% in rekening gebracht. Zowel het ASN Milieu & Waterfonds als het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds hebben fondskosten van 1,20%. Voor het ASN Groenprojectenfonds dien je 1,00% te betalen en voor het ASN-Novib Microkredietfonds 2,30%.

De procedure bij het overlijden van de houder een beleggingsrekening

Bij de ASN Bank hebben erfgenamen de mogelijkheid om de rekening van een overledene overnemen. Dat gebeurt nadat is vastgesteld wie de rechtmatige erfgenaam is. De nabestaanden dienen de benodigde documentatie aan de bank te overhandigen. Dat kan per post, per e-mail of bij een filiaal. Vervolgens controleert de ASN Bank de opgegeven stukken. Als alles in orde heeft krijgt de rechtmatige erfgenaam binnen een paar weken toegang tot de eigendommen van de overledene.

Conclusie over beleggen bij de ASN Bank

Je belegt alleen in groene en duurzame fondsen wanneer je voor de ANS Bank kiest. Wanneer je liever alles aan de bank overlaat, dan is dat een mogelijkheid. Door een ASN Beleggersrekening te openen krijg je iets meer vrijheid. Je verdeelt je beleggingen dan zelf over 12 mixfondsen.

16 februari 2021
Was this article helpful?